REKLAMA

Przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyłącznie na koszt gminy

10:47, 10.08.2017 | źródło: Prokuratura Krajowa
REKLAMA
Skomentuj
Przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyłącznie na koszt gminy - fot. ps

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - poinformowała dzisiaj Prokuratura Krajowa.

Organy stanowiące gminy, do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. Okazuje się jednak, że gminy nie mają do tego podstawy prawnej.

Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Z tych względów prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.

Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

(źródło: Prokuratura Krajowa)
REKLAMA

Komentarze (3)

informator pozastatyinformator pozastaty

0 0

Konsorpcjum powiatowe moze naliczac co chcei 12:15, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ryszard z KrajnyRyszard z Krajny

0 0

Dziękuję za wiadomość. Cały czas miejscowy ZGKiM włodarze Gminy twierdzą, że opłaty za odbiór techniczny przyłącza wodnego czy kanalizacyjnego należą do obowiązków odbiorcy. Ja wykazywałem, że jest to niezgodne z Ustawą. Na nic protesty władza "miała rację". Niestety walka będzie kontynuowana. Po wykonaniu sieci ZGKiM pobrał około 20.000 zł i to niesłusznie się wzbogacił. 11:09, 15.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PikoPiko

0 0

Oj to się włodarze zdziwią jak zaczną się pozwy. Od wielu lat opłaty takie były właśnie pobierane od odbiorców indywidualnych. 09:21, 16.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018