REKLAMA

Wybudują w Więcborku dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

13:26, 10.08.2017 | źródło: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
REKLAMA
Skomentuj
Wybudują w Więcborku dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim otrzymało decyzję na dofinansowaniu projektu pod nazwą "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14–osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych" - informuje Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach od września 2017 do 2018 roku. Jeszcze w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie tego zadania.
 
Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. 

Domy te będą zlokalizowane w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Więcborku.
 
Koszt całkowity projektu wynosi około 1,9 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 75% tego zadania. Stosowna umowa na realizację tego przedsięwzięcia zostanie podpisana w sierpniu 2017 roku.

Wybudują w Więcborku dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

(źródło: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim)
REKLAMA

Komentarze (2)

UEUE

1 2

Jakie dofinansowanie z Unii kiedy oni dają nam pieniądze, które najpierw od nas wzięli. 00:49, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AniaAnia

0 0

Zamiast "leczyć" skutek , czy nie lepiej zająć się rodzinami , którym trudno wychowywać dzieci !? Moim zdaniem , to byłoby bardziej pożyteczne ! 23:35, 13.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018