Zamknij
REKLAMA

29 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"

14:35, 07.06.2018 | Zbigniew Kowalski - Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
REKLAMA
Skomentuj
29 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"

W dniach od 20 czerwca do 26 sierpnia 2018 roku, odbędzie się XXIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, festiwal realizowany w 4 krajach, wspólnie z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii i na Węgrzech. Ten jeden z największych europejskich festiwali, tradycyjnie festiwal rozpoczyna się w Polsce (Jastrowie, Piła 20 - 24 czerwca), następnie przenosi się na Ukrainę  (Чернівці, Chernivtsi – 30 czerwca - 1 lipca), stamtąd do Rumunii (Câmpulung Moldovenesc – 27 - 29 lipca), potem na Węgry (Bonyhád – 3 - 5 sierpnia), a jego wędrówkę po Europie zakończą „Spotkania” w Polsce (Lubań – 23 - 24 sierpnia, Dzierżoniów – 25 - 26 sierpnia). 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie – od 1990 roku – jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, realizujące edycję polską i sprawujące nadzór merytoryczny nad całym projektem, koordynując i wspierając działania zagranicznych partnerów, odpowiadających za realizację festiwalu w swoich krajach. 

Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości zwiększających poszanowanie dla odmienności kulturowej i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

„Bukowińskie Spotkania”, to dzisiaj jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie, to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. W ciągu 28 lat istnienia imprezy Regionalne Centrum Kultury w Pile stało się centrum organizacyjnym festiwalu. Stało się też jednym z najważniejszych ośrodków promujących wielokulturowość Europy Wschodniej, różnorodność i równość kultur, dialog międzykulturowy jako sposób poznawania się, rozwoju i zapobiegania konfliktom, zwłaszcza wśród mniejszości narodowych.

Corocznie w festiwalu uczestniczy ponad 100 zespołów z bukowińskim rodowodem, prawie drugie tyle stanowi „zaplecze” dla kolejnych jego edycji. Na tegorocznych arenach „Bukowińskich Spotkań” wystąpi 140 zespołów: z Polski, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Serbii i ze Słowacji - prawie 4800 wykonawców.

 

  • „Bukowińskie Spotkania” to międzynarodowa prezentacja multietnicznej kultury ludowej Bukowiny, ich założenia oraz kierunki działań, kształtowały się na początku lat 90. XX wieku i były systematycznie poszerzane i doskonalone podczas 28. zrealizowanych edycji festiwalu.
  • Niezmiennie koncentrują się wokół celów mających stricte „bukowiński” charakter: kultywowaniu tradycji, folkloru wielonarodowościowego regionu, jakim do dziś pozostaje Bukowina oraz fenomenu społecznego i kulturowego, który zjednał jej przydomek „Małej Europy”, czy „Szwajcarii Wschodu” oraz celów uniwersalnych - promocji dialogu kulturowego, tolerancji międzygrupowej oraz wzajemnego poznawania kultury i historii narodów. 
  • Na Bukowinie folklor był – i w znacznym stopnie pozostał – zjawiskiem międzykulturowym, zawierającym niepowtarzalne i specyficzne cechy różnych kultur: ukraińskiej, rumuńskiej, polskiej, żydowskiej, węgierskiej, niemieckiej, ormiańskiej i innych. Poprzez folklor i język broniono i zachowywano własną etniczną odrębność i tożsamość, prawo do istnienia, a jednocześnie, poprzez wielorakie kontakty, dochodziło do wzajemnych wpływów i penetracji, krystalizowała się spójność bukowińska. 
  • Celem festiwalu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal ma wymiar edukacyjny i promocyjny, jest świętem folkloru i ludzi manifestujących szacunek do odmienności kultur i ich tradycji.
  • We współczesnym obrazie kultury przeważa pogląd, że folklor, a tym samym festiwale folklorystyczne to wartości w skali regionalnej. „Bukowińskie Spotkania” dobra te oraz ich obieg przenoszą z lokalnego kręgu w nową, szerszą przestrzeń. Ideą jest maksymalna dostępność, w wymiarze lokalnym – liczne prezentacje plenerowe w centrach miast, umożliwiające otwartość na inne kultury, w wymiarze krajowym i europejskim – promocja kultur narodowych.
  • W dobie szybko postępującej globalizacji, kultura ludowa ulega marginalizacji, stając się barwnym dodatkiem do skansenów. Jej żywotność zależy bardzo często od przeglądów i festiwali folklorystycznych, które stają się jedną z nielicznych form manifestacji kultury regionu.
  • Liczny udział w festiwalu zespołów wielopokoleniowych, grup młodzieżowych i dziecięcych, buduje gwarancję zachowania tradycji regionalnej. Aktywny udział w projekcie dużej grupy ludzi młodych to dowód, że bukowińska kultura nie ma charakteru „skansenowskiego” lecz jest żywa, zaświadcza o pokoleniowym przekazie tradycji i perspektywie „Bukowińskich Spotkań”.
  • „Bukowińskie Spotkania” to projekt realizowany w czterech krajach, koordynowany przez Regionalne Centrum Kultury w Pile. Jego zasięg geograficzny i czasowy wymaga systematycznej współpracy organizatorów festiwalu i środowisk bukowińskich w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii i na Węgrzech.  Finalny efekt współpracy –  festiwal  – prezentacja bukowińskiej kultury ludowej, to barwny, widoczny aspekt projektu. Równie ważny, a w wymiarze europejskim najważniejszy – to promocja regionu charakteryzującego się bogactwem relacji międzykulturowych i interetnicznych budowanych na Bukowinie od pokoleń.  Działania organizacyjne skierowane są przede wszystkim na tworzenie warunków dla realizacji i manifestacji  tychże celów.

(Zbigniew Kowalski - Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone