Zamknij
REKLAMA

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy

20:06, 20.04.2017 | źródło: UM Łobżenica
REKLAMA
Skomentuj
fot. UM Łobżenica

Przewodniczący Rady Antoni Kapeja zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy, która odbędzie się 26 kwietnia 2017, o godzinie 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Sprawy organizacyjne.

  • Otwarcie sesji.
  • Quorum.

2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy za rok 2016.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
8. Informacja dotycząca stanu dróg gminnych i potrzeb remontowo-inwestycyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy, stanowiących własność Gminy Łobżenica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1054, położonej w Łobżenicy, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 98/1, położonej w Kruszkach, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 375/3, położonej w Kruszkach, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 55, położonej w Liszkowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 82/3, położonej w Liszkowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 83/2, położonej w Liszkowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
17. Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56/1, położonej w Luchowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 70, położonej w Luchowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 71, położonej w Luchowie, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 147, położonej w Trzeboniu, stanowiącej własność Gminy Łobżenica.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2017 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Łobżenicy.
24. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: UM Łobżenica)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018