Zamknij
REKLAMA

XXXI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

15:53, 19.04.2017 | źródło: UM Sępólno Kajeńskie
REKLAMA
Skomentuj

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński zaprasza na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, sala sesyjna im. L. Prądzyńskiego. Tematem sesji będzie: sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, ocena zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za rok 2016 oraz problematyka zabezpieczenia potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie.

Porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji

a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
3. Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między sesjami, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między   sesjami.
5. Składanie interpelacji i zapytań.  
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za rok 2016:

a) Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - dyskusja
b) Informacja z działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Jantar” - dyskusja
c) Informacja z działalności Stowarzyszenia „Ze Zbożem Za Pan Brat” - dyskusja.

7.Problematyka zabezpieczenia potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, w tym przygotowanie do sezonu turystycznego w zakresie działalności:

a) Centrum Sportu i Rekreacji - dyskusja
b) MLKS Krajna - dyskusja
c) TKKF - dyskusja
d) LZS - dyskusja.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej  w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za rok 2016.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, 
c) przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2  Włączenie społeczne, poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
d) sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim,
e) nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”,   

10. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania  oraz informacje  Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na  interpelacje i zapytania  zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Informacja o działaniach podjętych  w  okresie  między sesjami w zakresie problematyki poruszanej na poprzedniej sesji RM w punkcie "wolne  wnioski i informacje".
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

(źródło: UM Sępólno Kajeńskie)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018