Zamknij

Ważne informacje dla mieszkańców Mroczy w związku ze zmianą nazw ulic

20:10, 09.02.2018 | źródło: UM Mrocza
REKLAMA
Skomentuj
Ważne informacje dla mieszkańców Mroczy w związku ze zmianą nazw ulic - fot. ps

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego wydał zarządzenia zastępcze, którymi dokonał zmian nazw następujących ulic w Mroczy:

1) ulicy Wyzwolenia na ulicę Powstańców Wielkopolskich (Zarządzenie zastępcze Nr 31/2018)

2) ulicy 30-lecia LWP na ulicę marsz. Józefa Piłsudskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 32/2018)

3) ulicy 22 Lipca na ulicę Ignacego Paderewskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 33/2018)

4) ulicy 25-lecia na ulicę Romana Dmowskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 34/2018)

Powyższe zarządzenia zastępcze zostały opublikowane w w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018r. i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 10 lutego 2018 roku.

W związku z wyżej wymienionymi zarządzeniami numeracja porządkowa nieruchomości nie ulega zmianie.

 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są wyżej wymienionymi zmianami:


1. Informacje ogólne:

• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;

• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

 

2. Ujawnienie w księdze wieczystej: 

• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią IV Wydziale Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,

• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

• w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem zastępczym Nr ….../2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy (wpisać numer zarządzenia, którym dokonano zmiany nazwy danej ulicy),

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ks. Skargi 6 – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

 

3. Urząd Skarbowy: 

osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią mieszczącym się w przy ul. Sądowej 8.

 

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG): 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Miasta i Gminy w Mroczy wniosek CEIDG-1. 

Wniosek należy dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS-u / KRUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pok. 308 

tel. 52-3867-422 mieszczącym się w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20.

 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): 

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. 

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 12a. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

 

6. Sprawy meldunkowe: 

• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 204 tel. 52-3867-443. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,

• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 204 tel. 52-3867-421.

 

7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami: 

nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 102, tel.: 52-3867-425.

 

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: 

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 101, tel.: 52-3867-432.

 

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne: 

ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

 

10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy: 

za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.

 

11. Powiadomione instytucje:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy powiadomił o zmianie nazw ulic następujące instytucje:

- Straż Miejską w Mroczy, ul. Pl. 1 Maja 20

- Komisariat Policji w Mroczy ul. 30-lecia LWP 8

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. ul. Łobżenicka 11A

- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 85-066 Bydgoszcz ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3

- NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”, 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7

- Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11

- Urząd Pocztowy w Mroczy ul. 5 Stycznia 10

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 6

- Ewidencja Gruntów-Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 6

- Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sądowa 3

(źródło: UM Mrocza)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma Ewa Szydeł Wydawnictwo MEANDER, 89-410 Więcbork, Jastrzębiec 23, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez Ewa Szydeł Wydawnictwo MEANDER, 89-410 Więcbork, Jastrzębiec 23 i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone