Zamknij

Jak nie stracić renty rodzinnej

22:42, 29.08.2018 | Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego
REKLAMA
Skomentuj
Jak nie stracić renty rodzinnej

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, że muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli złożą wniosek zbyt późno, ryzykują utratę wypłaty renty.

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierających rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, a studenci – do końca października. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożymy dokumenty odpowiednio wcześniej. 

Jeśli zrobimy to z opóźnieniem, tj. w przypadku ucznia w październiku, a studenta w listopadzie, stracimy rentę rodzinną za jeden miesiąc.

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem.

Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się  do zakończenia tego roku studiów. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. 

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Uczniom szkół ponadpodstawowych świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września danego roku akademickiego. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS

Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. 

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku przerwania nauki, osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek zgłosić ten fakt do ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. W przeciwnym razie będzie musiała oddać nienależnie otrzymaną rentę wraz z odsetkami.

Komu przysługuje renta rodzinna

  • Renta rodzinna – przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.
  • Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona w razie konieczności dzielona po równo między wszystkich uprawnionych.  Wysokość renty zależy od zarobków zmarłej osoby, długości stażu pracy, liczby uprawnionych osób i wynosi od 85% do 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wysokość renty rodzinnej:

  • dla jednej osoby – 85% świadczenia, 
  • dla dwóch osób – 90%,
  • dla trzech i więcej osób – 95%.
(Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone