Zamknij

Niższe limity dorabiania do emerytury i renty

17:24, 30.08.2018 | Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego
REKLAMA
Skomentuj
Niższe limity dorabiania do emerytury i renty - fot. Pixabay

Od 1 września 2018 r. zmieni się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący emeryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę.
 
Limity dorabiania dla emerytów rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które oblicza GUS. Od 1  września 2018r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego –  3164,80 zł
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5877,40 zł

Nowe progi będą obowiązywać  od 1 września 2018 r. do  30 listopada 2018. W tym okresie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3164,80 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2018 roku wynosi:

  • 582,38 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 495,06 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

Jeśli natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. kwotę 5877,40 zł - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
 
Kiedy ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia?

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (nie dotyczy to tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem). ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku:

  • renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
(Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone