Zamknij

niedziela, 23.06, godz. 15:30

Piła

Bilety: wstęp wolny

W dniach od 19 czerwca do 22 września 2019 roku, odbędzie się jubileuszowy – 30. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, festiwal realizowany w 4 krajach, wspólnie z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. Ten jeden z największych europejskich festiwali, tradycyjnie festiwal rozpoczyna się w Polsce (Jastrowie, Piła 19 - 23 czerwca), następnie przenosi się do Rumunii (Câmpulung Moldovenesc – 26 - 28 lipca), stamtąd na Węgry (Bonyhád – 2 - 4 sierpnia), potem powraca do Polski (Lubań – 22 - 23 sierpnia, Dzierżoniów – 24 - 25 sierpnia), a jego wędrówkę po Europie zakończą „Spotkania” na Ukrainie (Chernivtsi – 20  - 22 września).

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie – od 1990 roku – jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, realizujące edycję polską i sprawujące nadzór merytoryczny nad całym projektem, koordynując i wspierając działania zagranicznych partnerów, odpowiadających za realizację festiwalu w swoich krajach.

Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości zwiększających poszanowanie dla odmienności kulturowej i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Czym są w istocie „Bukowińskie Spotkania”? Różne aspekty festiwalu podkreślają jego uczestnicy, widzowie, dziennikarze, zwolennicy i na szczęście nieliczni przeciwnicy, ale wszyscy za najważniejszy przyjmują fakt, iż stał się dorocznym świętem bukowińskich tradycji. Czasem świątecznym, wyłączonym z codzienności, okresem przepełnionym nie tylko muzyką, śpiewem i tańcem, ale i niepowtarzalnej aury… czasem spotkań. Bo też bogata mozaika spotkań jest sensem naszego festiwalu. Spotkania, w których uczestniczymy na zasadach gospodarza, bardzo szybko przekształcają się i po krótkim czasie stajemy się ich gośćmi. Spotykamy się z kilkuletnimi znajomymi oraz życzliwie zapraszamy i przyjmujemy nowych, łatwo pokonujemy granicę: swój – obcy. Festiwal nas zbliża i jednoczy, pokazuje, że przy różnorodności możemy stanowić wspólnotę.

„Bukowińskim Spotkaniom” towarzyszą międzynarodowe konferencje naukowe, zainicjowano w 1991 roku, stanowiące płaszczyznę interdyscyplinarnego spotkania naukowców z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier, a także z innych miejsc, w których „bukowińskość” jest na tyle istotnym aspektem życia społecznego, że stała się przedmiotem dociekań naukowych.

Konferencje wraz z festiwalem stanowią całość, rodzaj jednego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego. Oba projekty bukowińskie  artystyczny i naukowy  zazębiają się i wzajemnie na siebie wpływają.

Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” (Jastrowie – 19-22.06.2019) będzie siódmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, jakie towarzyszą festiwalowi.

Organizatorzy konferencji - Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Regionalne Centrum Kultury w Pile.

Zachęcam do aktywnego kontaktu z wieloetnicznym festiwalem. Jestem przekonany, że po raz dwudziesty dziewiąty, publiczność będzie miała okazję nie tylko do obserwacji, ale i wspólnego tańca, śpiewu i zabawy.


niedziela20 października

poniedziałek21 października

piątek25 października

sobota26 października

poniedziałek28 października

środa30 października

czwartek7 listopada

niedziela10 listopada

poniedziałek11 listopada

sobota16 listopada

niedziela17 listopada

sobota23 listopada

sobota30 listopada

czwartek5 grudnia

niedziela8 grudnia

czwartek12 grudnia
© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone