Zamknij
REKLAMA

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy

20:57, 19.03.2018 | źródło: UMiG Mrocza
Skomentuj XLV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy - fot. arch.
REKLAMA

W piątek, 23 marca, o godzinie 10:00 w sali posiedzeń (pokój nr 309) Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XLIV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016 - 2018” za rok 2017,
6. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy na lata 2016 – 2022,
7. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. w 2017 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028,
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 r.,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu w 2018 roku,
4) zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno – kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”,
5) wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanu zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018,
7) podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze,
8) wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mrocza,
9) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2018”.

9. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
10. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: UMiG Mrocza)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

JanJan

0 0

Patrząc na zdjęcie to widzę, że w Mroczy już wiosna w pełni! Tak blisko a taka różnica! 21:42, 19.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz