Zamknij

Radca prawny

Nr oferty: StPr/21/0772Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie, powiat: sępoleński, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: 1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji; 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej; 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw; 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi; 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym; 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń. 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej. 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 0.25
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 10
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
Wynagrodzenie brutto: od 1 369 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), prawnicze
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów sektora publicznego. Wpis na listę radców prawnych. Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, kodeksu wykroczeń, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie, powiat: sępoleński, woj: kuja
  Osoba do kontaktu: Elżbieta Estkowska
  Numer telefonu: 523881230 (39)
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Pełana treść ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na stronie internetowej: http://bip.pssesepolnokrajenskie.pl/index.php?id=462
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: od 19.10.2021 r. , Godziny : od 8:00
  Cięcie i polerowanie płyt granitowych.
  StPr/21/0846
  data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Praca w brygadzie międzynarodowej ze Wschodu przy obróbce drewna. Sortowanie i przenoszenie elementów z drewna (10-30kg)
  StPr/21/0832
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  Proste prace kuchenne przy przygotowywaniu posiłków, dbanie o czystość naczyń kuchennych.
  StPr/21/0823
  data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  - wykonywanie montażu maszyn elektrycznych różnych typów i wielkości - przygotowywanie podzespołów do ich produkcji - wykonywanie pomiarów części i podzespołów zgodnie z założeniami produkcyjnymi - obsługa mechanizmów Krajarki taśmowej HF-200T/1100 oraz przewijarko-przeglądarki HF-CM
  StPr/21/0809
  data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  - zapozanie się zbezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiazkami i uprawnieniami- szkolenie podstawowe w zakresie bhp i ppoż
  StPr/21/0819
  data rozpoczęcia pracy od 19.11.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  - przygotowanie dokumentacji do archiwum - sporzadzanie spisów zdawczo-odbiorczych przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego - porządkowanie i segregowanie dokumentacji - obsługa systemów informatycznych - prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji - obsługa urządzeń biurowych: komputer, ksero - wykonywanie czynności kancelaryjnych - zakładanie teczek akt podatnikom - wykonywanie spisu akt spraw podatkowych
  StPr/21/0808
  data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji; 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej; 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw; 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi; 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym; 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń. 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej. 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).
  StPr/21/0772
  data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
  wynagrodzenie od od 1 369 PLN

  Wynikający z zadań policji.
  StPr/21/0768
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  Montaż, malowanie mebli i dekoracji drewnianych, praca przy maszynach.
  StPr/21/0759
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  Zarządzenie biurem
  StPr/21/0760
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN