Zamknij
REKLAMA

Pytania i Odpowiedzi - Rozwód

22:12, 30.05.2018 | artykuł sponsorowany
Skomentuj
Pytania i Odpowiedzi - Rozwód - fot. partnera

To już pewne! Wielogodzinne dyskusje, liczne awantury doprowadziły Cię do podjęcia ostatecznej decyzji o rozwodzie. Czeka Cię moment, przez który ciężko przejść bez negatywnych emocji. Dodatkowo przygnębia strach przed opinią bliskich lub niepokój wynikający z rozpoczęcia samodzielnego nowego etapu w życiu.

Przygotowaliśmy ten poradnik z nadzieją, iż sprawi on, że poczujesz się pewniej siebie dzięki zaznajomieniu się z podstawowymi aspektami odnoszącymi się do rozwodu.

CZEKA MNIE ROZWÓD. JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ MI POTRZEBNE DO WŁAŚCIWEGO SPORZĄDZENIA POZWU?

Najważniejszym dokumentem koniecznym do sporządzenia pozwu jest odpis aktu małżeństwa. Jeżeli posiadacie dzieci przygotowanie potrzebnych dokumentów zajmie więcej czasu. Załączyć wtedy należy odpisy aktu urodzenia każdego z dzieci. W przypadku domagania się o alimenty utworzyć należy listę wydatków na każde dziecko, załączając odpowiednie potwierdzenia tych wydatków, a także świadectwo wysokości otrzymywanych dochodów. Dobrze jest również sporządzić spis wydatków własnych, potwierdzając najważniejsze z nich, jak koszty wynikające z zaciągniętych kredytów, odpowiednimi dokumentami. W przypadku zawarcia porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi po rozwodzie do dokumentów należy załączyć potwierdzenie takiego porozumienia. Wszystkie zebrane dokumenty składa się do Sądu w dwóch egzemplarzach. W przypadku kiedy sporządzamy w imieniu Klienta pozew zachowujemy w aktach trzeci egzemplarz dla każdego z dokumentów.

CZY SAMO ZŁOŻENIE POZWU JEST WYSTARCZAJĄCE, ABY SĄD ROZWIĄZAŁ MAŁŻEŃSTWO?

Nie. Złożenie pozwu nie oznacza równoznacznie rozwiązania małżeństwa. Po złożeniu pozwu następuje postępowanie, w którym Sąd upewnia się czy nie istnieją żadne przesłanki pozwalające na odmowę rozwiązania małżeństwa. Jednym z warunków, które muszą być spełnione aby małżeństwo rozwiązać jest trwały i całkowity rozkład pożycia. Należy więc udowodnić iż między małżonkami nie ma żadnej więzi emocjonalnej, fizycznej lub gospodarczej. Sąd zbada również czy w wyniku rozwodu nie ucierpią małoletnie dzieci, taka sytuacja bowiem byłaby argumentem pozwalającym na odmówienie rozwiązania małżeństwa. Sąd ma również prawo podjąć decyzję o utrzymaniu małżeństwa jeśli uzna, że rozwiązanie go byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Może to zrobić na przykład w sytuacji kiedy jeden z małżonków cierpi na nieuleczalną chorobę, potrzebuje stałej pomocy, a rozwód byłby dla niego rażącą krzywdą. Innym przypadkiem, w którym małżeństwo może zostać utrzymane jest sytuacja, w której rozwodu żąda ten z małżonków, który jako JEDYNY winny jest rozkładowi pożycia. Rozwiązać małżeństwo w takiej sytuacji można jedynie wtedy, gdy drugi z małżonków wyrazi na to zgodę lub gdy jego odmowa w zaistniałych okoliczność uznana będzie za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Przy składaniu pozwu rozwodowego należy więc przeanalizować własną sytuacji i zastanowić się czy nie występują przesłanki do odmowy Sądu na rozwiązanie małżeństwa.                   

ZŁOŻYŁAM/EM POZEW. CO TERAZ?

Pozostaje Ci czekać na termin rozprawy wyznaczonej przez Sąd. W wyznaczonym dniu staw się pod wskazaną salą i czekaj na wywołanie. Uczestnikami pierwszej rozprawy będzie skład sędziowski, Ty, małżonek oraz Wasi pełnomocnicy, jeśli korzystacie z takiej pomocy. Po wejściu na salę nastąpi sprawdzenie obecności, a w dalszej kolejności Sąd ustali czy doszło do jakichkolwiek zmian w Waszych relacjach lub w kwestii Waszych roszczeń. Musi się o tym przekonać gdyż okres od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Warto, jeśli zależy Ci na szybkim rozwiązaniu małżeństwa, wszystkie sporne kwestie rozwiązać z małżonkiem przed rozpoczęciem postępowania.

Jeśli Sąd podczas wysłuchania zauważy, że między Wami występuje jakikolwiek konflikt wyznaczy termin kolejnej rozprawy, na której dojdzie do przesłuchania świadków. Przy wskazywaniu świadka weź pod uwagę, iż powinien on potwierdzić Twoją wersję. Pamiętaj również, że jeśli nie masz pewności co świadek odpowie na pytanie, które mu zadasz lepiej jest je ominąć.

JAK RÓŻNIĄ SIĘ: ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE I ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE?

Chcesz wiedzieć czym w praktyce różni się rozwód z orzeczeniem o winie od rozwodu bez orzekania? Podstawową różnicę widać w możliwości domagania się alimentów. Jeśli sytuacja materialna jednego z małżonków znacząco się pogorszy po rozwiązaniu małżeństwa z orzeczeniem o winie może on dochodzić alimentów tylko jeśli został on uznany za niewinnego rozpadu małżeństwa. W przypadku rozwodu bez winy alimenty przysługują małżonkowi, który znajduje się w niedostatku.

Różnicę także widać z długości przebiegu postępowania. Znacznie szybciej, a często również mniej boleśnie uzyskasz rozwód bez orzekania o winie.

Warto także wiedzieć, iż orzeczenie o winie nie wpływa na podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa.

CZY PODCZAS POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO PODZIAŁEM MAJĄTKU ZAJMUJE SIĘ SĄD?

W sytuacji kiedy jeden z małżonków złoży wniosek o podział majątku, a wykonanie tego przez Sąd nie opóźni znacząco rozwiązania małżeństwa, Sąd może podjąć się tego podziału. W praktyce jednak małżonkowie składają zgodny wniosek w tej sprawie, który następnie orzeka Sąd.

CZY PODCZAS POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO PODZIAŁEM KREDYTÓW ZAJMUJE SIĘ SĄD?

Sąd nie zajmie się podziałem zobowiązań zaciągniętych przez małżonków.

ZAKOŃCZYŁAM MAŁŻEŃSTWO ROZWODEM. CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO NAZWISKA SPRZED MAŁŻEŃSTWA? JAK TO ZROBIĆ?

Oczywiście, że tak! Według przepisów prawa małżonek po rozwodzie ma możliwość powrotu do nazwiska sprzed związku małżeńskiego. Może to jednak zrobić jedynie w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. By tego dokonać należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego (lub Konsulatu) aby złożyć odpowiednie oświadczenie przed Kierownikiem USC (Konsulem), który to oświadczenie podpisze, a następnie przekaże do Urzędu przechowującego akt małżeństwa, w którym dokonana zostanie odpowiednia wzmianka.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Pomożemy.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz

tel. +48 797 392 234

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone