Zamknij
REKLAMA

XXIX sesja Rady Powiatu Nakielskiego

19:19, 18.04.2017 | źródło: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
REKLAMA
Skomentuj

Przewodniczący Rady Powiatu, Radosław Mrugowski, zawiadamia, że XXIX sesja Rady Powiatu Nakielskiego odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na Przystani Powiat Nakielski, ul. Notecka 4 w Nakle nad Notecią.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Nakielskiego

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek pomocy społecznej w Powiecie Nakielskim w roku 2016.
8. Informacja o działalności „Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie” w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu partnerskiego złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działanie 9.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo;
b) przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Aktywni – szansa na rozwój i pracę  - wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działanie 9.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo;
c) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią w 2016 roku;
d) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szubinie w 2016 roku;
e) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mroczy w 2016 roku;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017 – 2034;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018