Zamknij
REKLAMA

Dziś, 03.07

23oC17oC

Jutro, 04.07

23oC13oC

Pojutrze, 05.07

25oC14oC

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dlaczego radnych i mieszkańców gminy Koronowo wprowadzono w błąd podwyższając o 80% jednorazowo opłatę za wywóz śmieci?Na ostatniej sesji Rady Miasta myślę, że nie najważniejszą informacją było odwołanie przewodniczącego rady, ale sięgnięcie do kieszeni wszystkich mieszkańców i uchwalenie podwyżki za wywóz śmieci. Skala podwyżki jest niespotykana i to zarówno w stosunku do poprzednich, ale też innych gmin, w których żadna jednorazowo nie podniosła opłat o 80%. Płaciliśmy 12 złotych od osoby, a teraz to ma być 20. Przy rodzicach i dwójce dzieci daje to już 80 złotych co miesiąc. Podwyżkę o taką kwotę z-ca burmistrza Pan Marszelski uzasadniał w ten sposób, że system musi się spinać, co wynika z nowych rozwiązań ustawowych. Dalej twierdził, że w praktyce oznacza to, że wyłącznie musi zostać to pokryte z opłat mieszkańców. Czyli gmina chce zrezygnować z jakiegokolwiek udziału finansowego w śmieciach i za cały system mamy zapłacić my jako mieszkańcy. Potwierdzała to też radna Karwat, która jak mi się wydaje jest zainteresowana wydatkowaniem w inny sposób pieniędzy, które gmina mogłaby do wywozu śmieci dołożyć, żeby nie wszystkie koszty obciążały mieszkańców, w tym najbiedniejszych. Okazuje się, że to uzasadnienie podwyżek delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Otóż na interpelację poselską wice Minister odpowiedział, że nie jest prawdą, iż gmina z własnych środków nie może dołożyć do systemu zagospodarowania i wywozu śmieci i może poprawić sposób ich zagospodarowania, żeby zmniejszyć koszty. Poniżej informacja na ten temat: "Kolejne wątpliwości poselskie Interpelacją z dnia 20 sierpnia 2019 roku (interpelacja nr 33395) jeden z posłów zwrócił się do Ministra Środowiska z zapytaniem czy gmina może czy nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. Pytanie to wynikało z rozbieżnych interpretacji regionalnych izb obrachunkowych w przedmiotowym zakresie. Pytanie zawarte w interpelacji dotyczyło także różnic w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomiędzy dużymi i małymi gminami. Autor interpelacji zapytał także o to kiedy pojawią się jednoznaczne przepisy regulujące gospodarkę odpadami. Nie ma zakazu dopłacania Odpowiedzi na powyższą interpelację w imieniu Ministra Środowiska udzielił w dniu 25 września 2019 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Jego zdaniem „system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby być w pełni samofinansujący się. Jednakże, powyższa ustawa [tj. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przyp. M.K.] nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych.”. Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację poselską przywołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku (sygn. I SA/Bk 127/13) [wyrok szczegółowo opisany w artykule: Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi], w którym wskazano, że prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Z wyroku tego wynika, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami". Informacja, że tylko mieszkańcy mają za to płacić jest nieprawdziwa i ktoś chce celowo obciążać rząd odpowiedzialnością za wyciąganie przez burmistrza i radę pieniędzy w takiej kwocie, z naszych kieszeni. Taka skala podwyżki i przerzucenie wszystkich kosztów przez gminę na mieszkańców to skandal. Burmistrz opracowując projekt uchwały zrobił to najkorzystniej dla siebie i lobby osób, które go wspierają i które są zainteresowane tym aby środki, które mogłaby gmina dołożyć wydać na inne cele. Popatrzmy na co się te pieniądze wydaje. Organizuje się np. obchody utworzenia więzienia pruskiego zaborcy, czym najbardziej zainteresowane było wąskie środowisko nacjonalistów związanych jak to ONR, który kiedyś uczestniczył w marszu w Koronowie również z nacjonalistami niemieckimi, gdzie ONR podobno tworzy już swoje oddziały. Czy biedne dzieci z naszej gminy, których nieraz nie stać na rehabilitację czy zajęcia wyrównawcze, bo tak słaby jest poziom nauczania w szkołach podległych burmistrzowi powinny godzić się na to, aby wydatkować pieniądze na specjalne oczyszczanie rynsztoków przed takim pochodem upamiętniającym zaborcę pruskiego pomimo, że za chwilę będzie się na ulice sypać piasek, żeby zwalczać gołoledź. Takie oczyszczanie robi się po zimie i jest to oczyszczanie pozimowe, a jeżeli ktoś chce wspierać ziomkostwa niemieckie, które wychwalają pruski totalitaryzm i koronowskie wiezienie jako jego symbol to niech sam za to płaci. Jest to tylko jeden z drastycznych przykładów może mniej znaczący finansowo. Miasto dokonuje jednak ogromnych wydatków, które można by zredukować żeby dołożyć do wywozu śmieci i nie zabierać mieszkańcom, co miesiąc tak dużych pieniędzy z kieszeni. Burmistrz ma coraz większy apetyt na nasze pieniądze. Prawie jak przeciwieństwo Janosika, chce zabierać biednym i dawać bogatym. Nie wystarcza już mu to, że co roku jest rycerzem i ta impreza też jest za gminne pieniądze, ale na ostatniej imprezie cystersów, zbierano podpisy, za budową strzelnicy przeznaczonej do strzelania z ostrej broni palnej. Na te i wiele innych pomysłów muszą być pieniądze, więc gmina nie chce się dokładać do wywozu śmieci tylko wyciągać pieniądze z kieszeni wszystkich mieszkańców, nawet dzieci i niemowlaków, którzy płacą za śmieci. To skandal jakby chociaż złotówka na taką strzelnicę poszła, bo większość ludzi ma inne wydatki, a nie kupić sobie pistolet na ostra broń, która służy do zabijania. Dlaczego więc pieniądze mają iść na takie fanaberie często wąskiej grupy nacjonalistów, a gmina nie chce ich dołożyć do wywozu śmieci, żeby ulżyć ludziom. Takich wydatków można by mnożyć biorąc po lupę różne gminne instytucje. Rozumiem pewną kwotę wydatków na orkiestrę, ale czy dobrze rodzice sytuowani rodzice, bo nie wszyscy w orkiestrze pochodzą z biedniejszych rodzin nie powinni więcej płacić za naukę swoich dzieci? Kieszenie mieszkańców nie są z gumy i gmina nie powinna wycofywać się całkowicie z dopłat do wywozu śmieci, żeby burmistrz miał więcej kasy na realizację własnych, nie zawsze istotnych dla mieszkańców wydatków albo wspieranie pomysłów ludzi blisko z nim związanych.

13
187
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Wyniki z dnia 02.07.2020, godz. 21:40

Sprawdź pozostałe wyniki

LOTTO

 • 1
 • 3
 • 4
 • 12
 • 19
 • 40

LOTTO PLUS

 • 1
 • 27
 • 28
 • 30
 • 35
 • 38
REKLAMA
30.06.2020
Praca zdalna online. Oferujemy dobre wynagrodzenie ok 4000 zł msc które otrzymasz ...

25.06.2020
Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje ...

25.06.2020
Sprzątanie (k/m) - Praca od zaraz! Zatrudnienie bezpośrednie w niemieckiej firmie ...

25.06.2020
Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje ...

25.06.2020
Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje ...

25.06.2020
Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje ...

25.06.2020
Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje ...

fotorelacje
ogloszenia
alert24

Polub e-krajna.pl
na Facebooku

e-krajna.pl

8064 osób lubi to