Zamknij
REKLAMA

30. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania" - zaproszenie

13:32, 06.06.2019 | E.S
Skomentuj
30. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania" - zaproszenie
REKLAMA

W dniach od 19 czerwca do 22 września 2019 roku, odbędzie się jubileuszowy – 30. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania", festiwal realizowany w 4 krajach, wspólnie z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. Ten jeden z największych europejskich festiwali, tradycyjnie festiwal rozpoczyna się w Polsce (Jastrowie, Piła 19 - 23 czerwca), następnie przenosi się do Rumunii (Câmpulung Moldovenesc – 26 - 28 lipca), stamtąd na Węgry (Bonyhád – 2 - 4 sierpnia), potem powraca do Polski (Lubań – 22 - 23 sierpnia, Dzierżoniów – 24 - 25 sierpnia), a jego wędrówkę po Europie zakończą "Spotkania" na Ukrainie (Chernivtsi – 20  - 22 września). 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie – od 1990 roku – jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, realizujące edycję polską i sprawujące nadzór merytoryczny nad całym projektem, koordynując i wspierając działania zagranicznych partnerów, odpowiadających za realizację festiwalu w swoich krajach.

Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości zwiększających poszanowanie dla odmienności kulturowej i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Czym są w istocie "Bukowińskie Spotkania"?

Różne aspekty festiwalu podkreślają jego uczestnicy, widzowie, dziennikarze, zwolennicy i na szczęście nieliczni przeciwnicy, ale wszyscy za najważniejszy przyjmują fakt, iż stał się dorocznym świętem bukowińskich tradycji. Czasem świątecznym, wyłączonym z codzienności, okresem przepełnionym nie tylko muzyką, śpiewem i tańcem, ale i niepowtarzalnej aury… czasem spotkań. Bo też bogata mozaika spotkań jest sensem naszego festiwalu. Spotkania, w których uczestniczymy na zasadach gospodarza, bardzo szybko przekształcają się i po krótkim czasie stajemy się ich gośćmi. Spotykamy się z kilkuletnimi znajomymi oraz życzliwie zapraszamy i przyjmujemy nowych, łatwo pokonujemy granicę: swój – obcy. Festiwal nas zbliża i jednoczy, pokazuje, że przy różnorodności możemy stanowić wspólnotę.

"Bukowińskim Spotkaniom" towarzyszą międzynarodowe konferencje naukowe, zainicjowano w 1991 roku, stanowiące płaszczyznę interdyscyplinarnego spotkania naukowców z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier, a także z innych miejsc, w których "bukowińskość" jest na tyle istotnym aspektem życia społecznego, że stała się przedmiotem dociekań naukowych.

Konferencje wraz z festiwalem stanowią całość, rodzaj jednego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego. Oba projekty bukowińskie  artystyczny i naukowy  zazębiają się i wzajemnie na siebie wpływają.

Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe" (Jastrowie – 19-22.06.2019) będzie siódmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, jakie towarzyszą festiwalowi.

 Organizatorzy konferencji - Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Regionalne Centrum Kultury w Pile.

http://bukowina.rck.pila.pl/

Zbigniew Kowalski - Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

 

Wstęp do katalogu festiwalu  -  2019 

Bukowina - tygiel narodów, wyjątkowa mozaika etniczno-religijna. Przez lata była terenem osadnictwa ludności o różnej proweniencji etnicznej. Stała się wspólną ojczyzną wielu narodów. Krzyżowały się tu wędrówki i szlaki różnych kultur, religii, wyznań i języków. Współistniały, rozwijały się i wchodziły w kontakty elementy różnych tradycji, obyczajów, zwyczajów, w tym i języka. Swobodny napływ osiedleńców na Bukowinę oraz późniejsze migracje wewnątrz kraju spowodowały, że do dzisiaj z trudem można odnaleźć miejscowość jednorodną pod względem etnicznym, religijnym i językowym.

Mimo, że wielokulturowa bukowińska przestrzeń w historycznym ujęciu odeszła do przeszłości, Bukowina nadal stanowi bogatą mozaikę etniczną.

Idea widzenia Bukowiny jako jednego zwartego, wielonarodowościowego tworu budowanego przez wszystkie zamieszkujące ją nacje, zarówno w przeszłości jak i obecnie, stała się (1987) przedmiotem zainteresowań badawczych i organizacyjnych Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Podjęte zamierzenia badawcze znalazły wyraz w dwóch formułach organizacyjnych: Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania" oraz międzynarodowych, naukowych konferencjach bukowinoznawczych.

Historia festiwalu sięga 1990 roku, a jego pierwszymi uczestnikami były zespoły z bukowińskim rodowodem z Polski (7) oraz 2 z Bukowiny. W latach 1991 - 1998 - dzięki systematycznemu powiększaniu grona uczestników, festiwal stał się międzynarodową areną prezentacji kultury ludowej wszystkich grup etnicznych historycznej Bukowiny, ich dorocznym świętem.

W roku 1999 festiwal rozszerzono o edycje rumuńską (Câmpulung Moldovenesc) i ukraińską (Czerniowce), w 2000 r. do projektu dołączyli bukowińscy Węgrzy (Bonyhád). W 2003 r. bukowiński festiwal zrealizowano w 6 krajach - poza Polska, Rumunia, Węgrami i Ukrainą - "Spotkania" odbyły się w Niemczech (Monachium, Augsburg) i na Słowacji (Skalité). Od 2008 do 2014 roku piątą arena festiwalu były Turčianske Teplice na Słowacji. W latach 2014 - 2016 roku  festiwal odbywał się w Republice Mołdawii (Kiszyniów). W 2015 roku zainaugurowano "Bukowińskie Spotkania" w Dzierżoniowie, od 2018 roku Lubań jest czwartym miastem organizującym festiwal w Polsce.

"Bukowińskie Spotkania" to jedno z największych transgranicznych przedsięwzięć kulturalnych, jakie w ostatnich dekadach cyklicznie odbywa się w Europie Środkowej. Podstawę projektu tworzy założenie, że jak długo pielęgnowanie i eksponowanie integralnych, ogólnobukowińskich wartości, jak i własnej tożsamości kulturowej będzie atrakcyjne dla Bukowińczyków, tak długo należy dążyć do utrzymania jego formuły. Festiwal konsoliduje środowiska bukowińskie w Europie i zaświadcza, że grupy narodowościowe, splecione wspólnymi losami historycznymi, mogą ze sobą harmonijnie współżyć na określonym terytorium, a rozdzielone - pragną to dawne współżycie odnowić, ocalić od zapomnienia.

Festiwal ułatwia odczytywanie różnorodności świata opartego na współistnieniu różnych kultur i równoważnych interakcjach między nimi budując przyjazny stosunek do nich. Akcentuje tolerancję i dialog kulturowy jako sposób funkcjonowania w złożonych realiach współczesności. Przełamuje stereotypy narodowościowe.

"Bukowińskie Spotkania" od trzydziestu lat popularyzują i chronią bukowińską kulturę ludową. Promują region i jego dziedzictwo kulturowe. Było to, jest i będzie możliwe dzięki zaangażowaniu w ten proces Bukowińczyków skupionych w zespołach folklorystycznych oraz organizatorów i sympatyków festiwalu.

Wszystkim uczestniczącym i współtworzącym projekt od 1990 roku dziękuję za coroczne niezapomniane spotkania na festiwalu i w środowiskach bukowińskich w Europie. Uczestniczącym w nim od kilku lat lub debiutującym w imprezie - minimum następnych trzydziestu edycji "Spotkań".

Życzę, aby tegoroczny festiwal po raz kolejny obfitował w radosne spotkania i udane prezentacje sceniczne.

Zbigniew Kowalski

(E.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz