Zamknij
REKLAMA
- prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego, - prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej, - prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną, - redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji okolicznościowej (listy, gratulacje, dyplomy), - nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i obiegu dokumentów w komendzie powiatowej, - realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej, - organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, - przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej, - organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej, - prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, - realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej, - ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej, - współorganizowanie uroczystości, okolicznościowych apeli i zawodów sportowo pożarniczych, - zastępowanie, w ograniczonym zakresie, osób na stanowisku pracy ds. kadrowych i ds. finansów.
StPr/22/0443
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Kierowanie samochodem dostawczym, pilnowanie i dbanie o dokumenty transportowe, dbanie o auto. Praca w delegacji na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
StPr/22/0445
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- kierowanie pojazdem ciężarowym używanym do przewozu rzeczy w transporcie drogowym na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii, - wypełnianie dokumentacji przewozowej, - zabezpieczenie ładunków, - dbanie o powierzone mienie
StPr/22/0433
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 12 000 PLN

- kierowanie pojazdem ciężarowym używanym do przewozu rzeczy w transporcie drogowym na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii, - wypełnianie dokumentacji przewozowej, - zabezpieczenie ładunków, - dbanie o powierzone mienie
StPr/22/0435
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 10 000 PLN

- przygotowanie dokumentacji do archiwum, - porządkowanie i segregowanie dokumentacji - obsługa systemów informatycznych - obsługa urządzeń biurowych - przygotowanie wezwań do podatników w celu uzupełnienia oraz poprawiania deklaracji
StPr/22/0439
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Przygotowanie poszczególnych elementów do produkcji mebli tapicerowanych.
StPr/22/0427
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Rozwożenie pieczywa.
StPr/22/0417
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przygotowanie ofert (kosztorysów oraz umów). Obsługa klienta oraz doradztwo.
StPr/22/0393
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-
StPr/22/0343
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-
StPr/22/0341
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 800 PLN