Zamknij
montaż, malowanie mebli i dekoracji drewnianych, prace tartaczne tj. obsługa maszyn do obróbki drewna, układanie drewna, ręczny i mechaniczny załadunek i rozładunek elementów drewnianych, sprzątanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów Bhp.
StPr/21/0779
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji; 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej; 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw; 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi; 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym; 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń. 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej. 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).
StPr/21/0772
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 1 369 PLN

Praca w brygadzie międzynarodowej przy obróbce drewna.
StPr/21/0763
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Wynikający z zadań policji.
StPr/21/0768
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Montaż, malowanie mebli i dekoracji drewnianych, praca przy maszynach.
StPr/21/0759
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Zarządzenie biurem
StPr/21/0760
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Obsługa programów i urządzeń biurowych - MS Office, Subiekt, ksero, e-mail. Obsługa klienta, odbieranie przełączanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i składanie zamówień, gromadzenie i archiwizacja dokumentów.
StPr/21/0756
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Prace budowlane przy wzoszeniu konstrukcji obiektów budowlanych
StPr/21/0729
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przygotowanie instalacji nierdzewnej dla spawacza i montaż instalacji.
StPr/21/0698
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

Kierowanie samochodem ciężarowym. Prace fizyczne związane z realizacją budowy.
StPr/21/0618
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 5 500 PLN