Zamknij
Cięcie i polerowanie płyt granitowych.
StPr/21/0846
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Praca w brygadzie międzynarodowej ze Wschodu przy obróbce drewna. Sortowanie i przenoszenie elementów z drewna (10-30kg)
StPr/21/0832
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Proste prace kuchenne przy przygotowywaniu posiłków, dbanie o czystość naczyń kuchennych.
StPr/21/0823
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- wykonywanie montażu maszyn elektrycznych różnych typów i wielkości - przygotowywanie podzespołów do ich produkcji - wykonywanie pomiarów części i podzespołów zgodnie z założeniami produkcyjnymi - obsługa mechanizmów Krajarki taśmowej HF-200T/1100 oraz przewijarko-przeglądarki HF-CM
StPr/21/0809
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- zapozanie się zbezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiazkami i uprawnieniami- szkolenie podstawowe w zakresie bhp i ppoż
StPr/21/0819
data rozpoczęcia pracy od 19.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- przygotowanie dokumentacji do archiwum - sporzadzanie spisów zdawczo-odbiorczych przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego - porządkowanie i segregowanie dokumentacji - obsługa systemów informatycznych - prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji - obsługa urządzeń biurowych: komputer, ksero - wykonywanie czynności kancelaryjnych - zakładanie teczek akt podatnikom - wykonywanie spisu akt spraw podatkowych
StPr/21/0808
data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji; 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej; 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw; 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi; 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym; 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń. 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej. 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).
StPr/21/0772
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 1 369 PLN

Wynikający z zadań policji.
StPr/21/0768
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Montaż, malowanie mebli i dekoracji drewnianych, praca przy maszynach.
StPr/21/0759
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Zarządzenie biurem
StPr/21/0760
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN