Zamknij
REKLAMA
sprzedaż produktów cukierniczych
StPr/22/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-
StPr/22/0343
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-
StPr/22/0341
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Montaż konstrukcji dachowych.
StPr/22/0296
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prace magazynowe obsługa urządzeń do przepakowywania produktów - pracodawca zapewnia szkolenie i potrzebne kursy
StPr/22/0270
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

1. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 2. Utrzymanie powierzonego sprzętu oraz odzieży specjalnej i przedmiotów wyposażenia osobistego w czystości i pełnej sprawności technicznej; 3. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki; 4. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących; 5. Udział we wszystkich pracach gospodarczych na terenie KP PSP w Sępólnie Kraj.; 6. Pełna znajomość danych taktyczno-technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu jednostki; 7. Ciągłe i systematyczne pogłębianie wiedzy zawodowej i utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej; 8. Sumienne wykonywanie rozkazów i poleceń wydawanych przez przełożonych z zachowaniem zasad BHP; 9. Pozostawanie w stałej dyspozycyjności do działań ratowniczo gaśniczych i pełnienie wyznaczonych służb; 10. Przestrzeganie regulaminu służby wewnętrznej, ceremoniału pożarniczego oraz godzinowego toku służby; 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1940 ze zmianami).
StPr/22/0253
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Wynikający z zadań policji.
StPr/22/0186
data rozpoczęcia pracy od 14.06.2022
wynagrodzenie od od 4 900 PLN