Zamknij
REKLAMA

Policjant służby prewencji

Nr oferty: StPr/22/0186Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Tadeusza Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, powiat: sępoleński, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Wynikający z zadań policji.
Rodzaj umowy: Mianowanie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: trzy zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 14.06.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 900 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
 • średnie branżowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczegółowej dyscyplinie służbowe, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/rekrutacja-do-sluzby-w/37922,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji-2022-r-ogloszenie-obowiazujace-dla-kandydatow-kto.html
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, powiat: sępoleński, woj: kujawsko-pomo
  Osoba do kontaktu: Sławomir Kotecki
  Numer telefonu: 523881352
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/rekrutacja-do-sluzby-w/37922,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji-2022-r-ogloszenie-obowiazujace-dla-kandydatow-kto.html
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  sprzedaż produktów cukierniczych
  StPr/22/0368
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  -
  StPr/22/0343
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  -
  StPr/22/0341
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Montaż konstrukcji dachowych.
  StPr/22/0296
  data rozpoczęcia pracy od 01.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 600 PLN

  Prace magazynowe obsługa urządzeń do przepakowywania produktów - pracodawca zapewnia szkolenie i potrzebne kursy
  StPr/22/0270
  data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
  wynagrodzenie od od 20 PLN

  1. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 2. Utrzymanie powierzonego sprzętu oraz odzieży specjalnej i przedmiotów wyposażenia osobistego w czystości i pełnej sprawności technicznej; 3. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki; 4. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących; 5. Udział we wszystkich pracach gospodarczych na terenie KP PSP w Sępólnie Kraj.; 6. Pełna znajomość danych taktyczno-technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu jednostki; 7. Ciągłe i systematyczne pogłębianie wiedzy zawodowej i utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej; 8. Sumienne wykonywanie rozkazów i poleceń wydawanych przez przełożonych z zachowaniem zasad BHP; 9. Pozostawanie w stałej dyspozycyjności do działań ratowniczo gaśniczych i pełnienie wyznaczonych służb; 10. Przestrzeganie regulaminu służby wewnętrznej, ceremoniału pożarniczego oraz godzinowego toku służby; 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1940 ze zmianami).
  StPr/22/0253
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
  wynagrodzenie od od 4 200 PLN

  Wynikający z zadań policji.
  StPr/22/0186
  data rozpoczęcia pracy od 14.06.2022
  wynagrodzenie od od 4 900 PLN