Zamknij

Mobbing, a prawo pracy

20:35, 17.03.2020 | materiał partnera
Skomentuj
Mobbing, a prawo pracy - fot. partnera

Mobbing to zjawisko skierowane do pracownika lub przeciwko pracownikowi, które polega na długotrwałym, powtarzającym się nękaniu, powodującym negatywne skutki psychiczne lub fizyczne. Problem mobbingu w organizacjach zaczął mieć miejsce na skutek transformacji wolnorynkowych, po zmianach ustrojowych w 1989 r.

Mobbing - definicja 

Kodeks pracy definiuje mobbing jako działania lub zachowania, które bezpośrednio dotykają pracownika, takie jak:

  • wyśmiewanie
  • izolowanie od innych współpracowników 
  • zastraszanie 
  • obarczanie pracą powyżej kompetencji, której pracownik nie jest w stanie wykonać
  • przydzielanie zadań znacznie poniżej kompetencji 
  • nieuzasadniona krytyka w obecności innych pracowników

Zachowania mobbingowe muszą trwać dłuższy czas, choć kodeks pracy nie wskazuje dokładnego przedziału czasowego. Wymogiem do zaistnienia problemu mobbingu jest powtarzalność sytuacji, czyli nie możemy określić mianem mobbingu jednorazowego, negatywnego zachowania. 

Działania antymobbingowe w firmie

Ze względu na rozpowszechnianie się sytuacji mobbingowych w 2004r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Pracy. Zgodnie z przepisem art. 943§1, pracodawca ma obowiązek prowadzić działania antymobbingowe w firmie. Nie są one jednak dokładnie sprecyzowane, dlatego czynności prewencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwo może przyjmować różną formę, jak np.:

  • wprowadzenie polityki antymobbingowej
  • szkolenia uświadamiające i edukacyjne
  • informowanie pracowników o ich prawach

Polityka antymobbingowa powinna być wyrażona za pomocą dokumentu, który zawiera informacje na temat działań prewencyjnych oraz definiuje i hierarchizuje system skarg oraz pomocy ofiarom dręczenia w miejscu pracy. W dokumencie znajdują się też sposoby radzenia sobie ze sprawcą mobbingu i sytuacjami mobbingowymi. Może to przybierać różną formę - od kar porządkowych po zwolnienie dyscyplinarne. 

Pomoc adwokatów Frischke & Sielska

W przypadku kiedy pracodawca nie przestrzega polityki antymobbingowej, nie reaguje na skargi ze strony pracowników lub sam jest sprawcą mobbingu, osoba doświadczająca uporczywego dręczenia w miejscu pracy, powinna dochodzić swoich praw przed sądem. W kwestii mobbingu to na ofierze spoczywa obowiązek wykazania, że w firmie doszło do sytuacji mobbingowych, dlatego nie należy usuwać korespondencji lub innych dowodów, które pomogą udowodnić, że w miejscu pracy faktycznie miał miejsce mobbing. Na wysokość odszkodowania wpływa długość doświadczania mobbingu przez pracownika oraz skutki psychiczne i fizyczne, których doświadcza ofiara, takie jak depresja, pogorszenie samooceny, niechęć do chodzenia do pracy i strach przed podejmowaniem nowych wyzwań zawodowych. Adwokaci z kancelarii Frischke & Sielska mają doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących mobbingu i łamania praw pracowniczych. Proces udowadniania bycia ofiarą mobbingu jest stresujący oraz wymagający emocjonalnie, dlatego warto mieć oparcie w adwokacie, który pomoże przejść przez zawiłości sądowe oraz wskaże najlepsze rozwiązania. 

http://adwokaci-bydgoszcz.pl/

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone