Zamknij

BEL TRADING AND CONSULTING LTD umiejętnie prowadzi techniczne zarządzanie aktywami elektrowni słonecznych

10:11, 13.08.2020 | materiał partnera
BEL TRADING AND CONSULTING LTD umiejętnie prowadzi techniczne zarządzanie aktywami elektrowni słonecznych - fot. partnera

BEL TRADING and CONSULTING LTD jest znanym graczem w zielonej generacji energii alternatywnej na rynkach amerykańskich, europejskich i azjatyckich, w celu zapewnienia najlepszej wydajności elektrowni słonecznej prowadzi techniczne zarządzanie aktywami.

Zarządzanie techniczne aktywami elektrowni obejmuje szereg środków wspierających, które są podejmowane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji energii elektrycznej, a także zminimalizowania przestojów i zmniejszenia kosztów elektrowni.

Bel TRADING i CONSULTING LTD zadają głębsze zrozumienie i systematyczne podejście do obowiązków związanych z zarządzaniem aktywami na tle zwykłych usług utrzymania stacji, nawet jeśli usługa i eksploatacja są świadczone przez dobrze wyszkolony zespół. Aby krótko i po prostu opisać, co jest w tym przypadku, podmioty zarządzające aktywami technicznymi mogą stwierdzić, że jest to kontrola personelu serwisowego i eksploatacji stacji (lub dostawców takich usług) oraz gwarancja pełnego spełnienia wymogów umowy o świadczenie usług.

Technicy BEL TRADING i CONSULTING LTD zapewniają, że informacje są w pełni skoordynowane i że informacje są wymieniane między wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza gdy właściciel stacji oraz Wykonawca Operacji i Konserwacji są odrębnymi podmiotami.

Techniczne zarządzanie aktywami obejmuje jasną i kompleksową wiedzę na temat ilości energii, z uwzględnieniem czynników takich jak pogoda, pory roku lub stopniowe techniczne starzenie się (degradacja) komponentów i innych. Zarządzanie aktywami technicznymi ma również na celu zapewnienie długoterminowej niezawodności infrastruktury energii słonecznej.

Wśród działań prowadzonych przez BEL TRADING i CONSULTING LTD w ramach zarządzania aktywami technicznymi są: -Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy, -Zgodność z wymogami środowiskowymi w zakresie ochrony środowiska, a także ich poprawa, -Optymalizacja aktywów (techniczne), -Praca z umowami, -Zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, -Zarządzanie zobowiązaniami gwarancyjnymi, -Praca i interakcja z lokalnym operatorem sieci i innymi organami regulacyjnymi, , -Zwiedzanie i kontrola obiektów, -Zarządzanie sprawozdawczości technicznej wszystkich poziomów.

Zgodnie z najlepszą praktyką, BEL TRADING i CONSULTING LTD kontrolują instalację wytwarzania energii słonecznej w koordynacji z personelem operacyjnym i konserwacyjnym. Przeprowadza się odpowiednie inspekcje i weryfikacje w celu zidentyfikowania i rozwiązania bieżących problemów technicznych. W rezultacie opracowywany jest plan poprawy usług we współpracy z personelem operacyjnym i konserwatorem.

Jedynie kompleksowe podejście do funkcjonowania ekologicznych instalacji alternatywnych źródeł energii może w pełni zapewnić długoterminową eksploatację elektrowni słonecznej ze wskaźnikami projektowymi bez przerwy w jej działaniu oraz przy maksymalnej możliwej i wydajnej wydajności przez cały 30 lat eksploatacji urządzeń elektrowni. BEL TRADING AND CONSULTING LTD z przyjemnością dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji instalacji wytwarzania energii słonecznej i alternatywnej. Specjaliści firmy są gotowi na wszelkie opcje wspólnej współpracy i czekają na Ciebie!

https://www.igeekphone.com/bel-trading-consulting-ltd-will-share-its-experience-in-solar-energy/

fot. partnera

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA