Zamknij

Wypowiedzenie umowy o pracę nie zawsze wymaga uzasadnienia

11:23, 27.10.2019 | materiały partnera

Wypowiedzenie umowy o pracę jest niczym innym, jak rozwiązaniem kontraktu na życzenie pracodawcy. Nie jest to sytuacja komfortowa dla pracownika. W wielu przypadkach osoby zwalniane z pracy nie znają powodu, przez który zmuszone są do poszukiwania zatrudnienia. Czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę?

Obowiązek, gdy umowa jest na czas nieokreślony

Zgodnie z prawem decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek uzasadnić jedynie w przypadku, gdy kontrakt z pracownikiem podpisany został na czas nieokreślony. W takim przypadku pracownika obejmuje okres wypowiedzenia. W zależności od tego, jak długo zwolniona osoba pracowała w danej firmie, może on wynieść dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące.

Powód, który zadecydował o wypowiedzeniu umowy o pracę musi być jasny, konkretny i odnoszący się do rzeczywistej sytuacji. Gdy jest inny, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji, o czym musi zostać poinformowany w wypowiedzeniu.

W sytuacji, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę zawartą na czas określony, nie musi on informować pracownika o tym, dlaczego zdecydował się rozwiązać z nim stosunek pracy.

Dostałeś wypowiedzenie – co dalej?

Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Powinno zawierać termin, w którym przestanie obowiązywać cię podpisany wcześniej kontrakt. Zadbaj, by do tego czasu sprawdzić, czy twoje zarobki rozliczane były we właściwy sposób. Pomocny w tym będzie kalkulator wynagrodzeń. Policz przepracowane nadgodziny i godziny oraz dni płatnego urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Kalkulator brutto netto wskaże, jaką kwotę pracodawca powinien odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie obligatoryjnych składek ubezpieczeń i jaką zaliczkę na podatek dochodowy powinien on wpłacić na konto Urzędu Skarbowego. Poproś szefa o wgląd w dokumenty rozliczeniowe. Jeśli zauważysz w nich jakiekolwiek rozbieżności, poproś o wyjaśnienia.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone