Zamknij
REKLAMA

Liturgia Wigilii Paschalnej - parafia p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, 03.04.2021

10:47, 03.04.2021
REKLAMA

Dziś (03.04) o godz. 20:00 w kamieńskiej kolegiacie odbędą się skrócone obrzędy wigilijne.

W cele­bra­cji Wigi­lii Pas­chal­nej opusz­czone zostanie roz­pa­le­nie ogni­ska i pro­ce­sja z pas­cha­łem. Litur­gia roz­po­cznie się w pre­zbi­te­rium, gdzie kapłan bło­go­sła­wi ogień od palą­ce­go się zni­cza. Litur­gia sło­wa odby­wać się według zwy­kłe­go porząd­ku, ze zmniej­szo­ną licz­bą czy­tań starotestamentalnych.

Zgod­nie z dekre­tem Kon­gre­ga­cji Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów z 25 mar­ca 2020 r. litur­gia chrzciel­na jest ogra­ni­czo­na jedy­nie do odno­wie­nia przy­rze­czeń chrzcielnych.

facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
Jeżeli przypadkowo znalazłeś się w tym video, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz