Zamknij
REKLAMA


Czy burmistrz Koronowa chce wziąc udział w organizowanych w Koronowie obchodach 200 rocznicy powstania pruskiego więzienia w Koronowie w okresie rozbiorów Polski? Nie powinno się obchodzić rocznicy założenia przez zaborców pruskich pruskiego więzienia.25-11-2019 14:26:20

Mieszkniec Koronowa
314

komentarz (23)

skandalskandal

11 8

Więzienie w Koronowie utworzono w 1819 r. na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek zakonu cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Zabudowania klasztorne zaadoptowano na więzienie. Koronowo było w tym czasie pod zaborem Pruskim. Obchodzenie rocznicy przejęcia zakonu przez pruskiego zaborcę i utworzenia tam pruskiego więzienia jest delikatnie mówiąc absolutnie niestosowne. Polska jednostka penitencjarna jaką jest obecny Zakład Karny w Koronowie nie może wskazywać, że jest kontynuatorką pruskiego aparatu ucisku i represji, które reprezentowało tu więzienie Pruskie. Gdyby przyjąć odmienny tok rozumowania, to jeżeli w jakimś budynku na początku mieściło się wiezienie /katownia/ hitlerowska, a potem byłby polski Zakład Karny, to też należałoby założyć, że trzeba obchodzić rocznicę założenia jednostki czyli katowni hitlerowskiej? Owszem historia musi być prawdziwa i kompletna i można wskazać kiedy tam się, mieściły więzienia zaborców czy okupantów, ale w żadnym przypadku nie należy obchodzić rocznicy zagarnięcia przez Prusy kościoła z klasztorem i założenia tam pruskiego więzienia. Nie powinno się również wywodzić tradycji istnienia jednostki penitencjarnej z jednostki zaborcy czy okupanta okupującego Polskę. Uważam, że powinno się to poprawić. Jeżeli Dyrekcja Zakładu Karnego w Koronowie zrobiła to nieświadomie lub nawet jeżeli tę datę i pruską jednostkę podpowiedział jakiś historyk, który próbuje manipulować historią i wiązać instytucje reprezentujące Rzeczpospolitą Polską z wrogimi nam zaborczymi jednostkami, z których tradycji nie chcemy czerpać. Można znaleźć znacznie lepsze daty wiążące się z polską historią i polską jednostką penitencjarną, które będą obchodzone w tradycji Zakładu Karnego w Koronowie. 14:29, 25.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Gość86 Gość86

1 2

Jeżeli znasz takie daty z tej jednostki to podaj. Bo wydaje mi się że akurat tutaj jest co świętować. Nawet na wzgląd ludzi którzy tam slużą byś Ty ja czy inny obywatel mógł spać bezpiecznie. Powinieneś zobaczyć jak się tam służy...A nie snujesz bajki z mchu i paproci.
17:23, 30.11.2019


brną dalejbrną dalej

10 8

Skandalu ciąg dalszy. Oficer polskiej służby więziennej informuje w gminnym fleszu adresowanym do mieszkańców Koronowa, że nadanie sztandaru Zakładowi karnemu w Koronowie połączone będzie z obchodami 200 lecia jednostki. 200 lat temu powstało tu pruskie więzienie, gdyż Koronowo było pod pruskim zaborem. Polska jednostka penitencjarna nie powinna informować o obchodach rocznicy powstania więzienia pruskiego zaborcy na ziemiach Polskich, którego spadkobiercą była potem hitlerowska III Rzesza. Gminny flesz ogląda m.in. młodzież i dzieci z Koronowa. Nie można ich zachęcać do udziału w obchodach 200 rocznicy utworzenia w Koronowie pruskiego więzienia, jako symbolu pruskiego totalitaryzmu i militaryzmu zaborcy, który zagarnął ziemie polskie. Jest to tym bardziej naganne, że polscy patrioci, którzy w czasie Powstania Wielkopolskiego i nie tylko walczyli z pruskim zaborcą, potem byli w latach 1939-45 katowani przez gestapo ,w tym wiezieniu. 14:32, 25.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Leon zeneltLeon zenelt

9 3

Ja tylko jestem ciekaw czy bedzie na uroczystosciach Bogusław Gliszczyński vel. Stanisław Guziński?
09:31, 26.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pruskie wychowaniepruskie wychowanie

3 1

Nie za to będzie ten ksiądz z Pelplina, który na drugim marszu Pileckiego wszedł na Ołtarz i mówił, że on się szczyci tym, że jest nacjonalistą. Dzieci i młodzież muszą tego słuchać, bo inaczej od burmistrza i od Pani Marii od Rydzyka nie dostaną pieniędzy na trąby i gaże dla kapelmistrza.:) 14:15, 26.11.2019


NoNo

2 6

Leon daj spokój 13:52, 26.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obchody z burmistrzeobchody z burmistrze

6 0


REPRESJE WOBEC POLAKÓW W ZABORZE PRUSKIM
Władze karały dzieci chłostą, a rodziców grzywną i więzieniem.W 1901r. dzieci odmówiły nauki religii po niemiecku.

Niemcy uznawały za przestępstwo to, że dzieci polskie chciały modlić się po polsku. Był to więc dla nich czyn kryminalny bo krimen z łaciny oznacza przestępstwo. Również wiele innych patriotycznych zachowań polaków było uznawanych za przestępstwo i karanych więzieniem.Tak wiec tacy kryminaliści siedzieli w pruskich więzieniach. Jeżeli teraz ktoś obchodzi 200 rocznicę powstania pruskiego więzienia w Koronowie, to zgadza się z narracją niemieckich ziomkostw, w których zasiada znaczna część byłych hitlerowców i ich rodzin.

To do takich więziennych tradycji nawiązują dzisiejsi organizatorzy obchodów 200 lecia utworzenia pruskiego więzienia w Koronowie? Spadkobiercą tych tradycji byli gestapowcy mordujący polskich patriotów m.in. w więzieniu w Koronowie. Rodzice tych katowanych dzieci, to dla prusaków i obecnych neonazistów w Niemczech do przestępcy kryminalni. Czy polskie jednostki penitencjarne powinny wpisywać się w tę narrację?
09:41, 27.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Hołd PrusomHołd Prusom

2 4

Kiedyś Prusy oddawały polskiemu Królowi hołd na krakowskim rynku. Dzisiaj burmistrz Koronowa ma oddawać hołd na koronowskim rynku pruskiemu więzieniu czyli pruskiej "KOZIE". 11:25, 27.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

rycerzrycerz

1 3

Zawsze odgrywał krzyżaka. Może zidentyfikował się z rolą. Podobno u "najsilniejszych" jednostek taki mechanizm jest możliwy. 11:33, 27.11.2019


"KOZA""KOZA"

3 0

Oby się przy oddawaniu hołdu nie obróciła ogonem, bo z punktu widzenia wizerunku politycznego byłby to pocałunek śmierci :) 11:29, 27.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StraszneStraszne

7 4

Wygląda mi na to że, niechcący służba więzienna pokazała że nie widzi różnicy między zaborcą, PRL i wolną Polską. Czyli więzień to więzień zdaniem niektórych. Straszne. Gorsze że historyk wpisuje się w tą wątpliwą fetę 15:51, 27.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Gość86Gość86

0 2

Tak więzień to więzień. Tak ma być. Ma tam siedzieć i patrzeć w kraty i tak to za dużo... 17:25, 30.11.2019


wstyd z-cy burmistrzwstyd z-cy burmistrz

3 4

Poniżej cytat z pisma z-cy burmistrza w tej sprawie, który wychwala niemieckie więzienia, na które byli skazywani Polacy za działalność patriotyczną w tym za to, że dzieci polskie chciały się modlić na religii w języku polskim. Prusacy uważali ich za kryminalistów, a te "przestępstwa polskich patriotów" według nich były przestępstwami kryminalnymi. Ponadto burmistrz opisując potem to, co robiła w tym budynku gestapowska katownia pisze, że Zakład Karny w Koronowie nie ukrywa tych jaśniejszych, jak i ponurych kart swojej historii. To skandal, że nie tylko tradycje chce się doszukiwać w pruskim więzieniu, ale że sugeruje się, że katownia hitlerowska jest ponurą kartą Zakładu Karnego w Koronowie. To skandal, bo Polski Zakład Karny nie jest kontynuacją i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za represjonowanie polaków w pruskich więzieniach i katowanie w gestapowskich. Dalej w tym samym piśmie określa on mordowanie więźniów przez gestapowców i stalinowców jako epizody. Na świecie w I i II wojnie światowe ten prusko hitlerowski epizod kosztował życie kilku milinów ludzi. Poniżej całość listu: "Szanowny Panie,W związku z Pańskim sprzeciwem dotyczącym zamieszczenia na stronie gminy Koronowo informacji o uroczystościach 200 lecia Zakładu Karnego w Koronowie, informuję.

Powstanie nowożytnego systemu penitencjarnego datuje się na początek wieku XIX. W tym czasie Polska była pod zaborami i to władze zaborcze wdrażały nowoczesny system wykonywania kar pozbawienia wolności. Zakład karny utworzony przez władze pruskie miał charakter więzienia kryminalnego. Początki więziennictwa w odrodzonej Polsce dał dekret Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku. Natomiast w okresie II wojny światowej zakład faktycznie był miejscem bestialskich represji, miejscem mordowania Polaków. Z kolei w latach stalinowskich służył jako miejsce represji wobec osób nastawionych antykomunistycznie.

Ważne jest, że Zakład Karny w Koronowie nie ukrywa tych jaśniejszych, jak i ponurych kart swojej historii. Zapewne te epizody zostaną poruszone podczas wystąpień okolicznościowych dnia 27 listopada.

Nadmieniam, że uroczystość związana jest nie tylko z obchodami istnienia jednostki, ale także wręczeniem jej sztandaru. Uroczystość uświetni swoją obecnością Generalny Dyrektor Służby Więziennej.Z wyrazami szacunku:

Sławomir Marszelski

Zastępca Burmistrza Koronowa" 19:56, 27.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ŻenująceŻenujące

5 0

To się burmistrz rozpisał. Szkoda że mało na temat i z błędami. W czasie wojny nie było zakładu, było więzienie. Zakład nie może odpowiadać za czyny z czasów kiedy nie istniał. Nie może także zaliczać do swojej tradycji czasów pruskich, hitlerowskich i komunistycznych. Cała ta impreza jest idiotyczna. 20:37, 27.11.2019


ZeneltZenelt

4 4

Najlepsze ze te wszystkie komentarze są z jednego adresu IP... Krzysiu pozdrowienia! 23:45, 27.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

znów błądznów błąd

4 4

Mylisz się szpiegu budzików, bo nie wszystkie :) 00:09, 28.11.2019


sumieniesumienie

3 4

Takie wpisy przekonują mnie jak bardzo władza boi się prawdy. 00:13, 28.11.2019


oj budzikuoj budziku

6 4

Zadanie budzików. Zaszczuć każdego kto mówi prawdę na temat władz miasteczka Twin Peaks. Jak im przykro, że ktoś pisze o tym co władza chciałby zamieść pod dywan. 00:17, 28.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZeneltZenelt

5 4

prawda...?wygłaszana przez milicjanta...zresztą szkoda słów . krzyśka , leonka trzeba leczyć 09:15, 28.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

dziekujędziekuję

3 1

W tej chwili popełniłeś przestępstwo i pewnie spotkasz się z tym Panem na sali sądowej. Poza tym ponoszą ciebie nerwy, bo mieszkańcy gminy Koronowo nie chcą wspierać konfederacji, pruskiego nacjonalizmu ani ocieplać wizerunku gestapowców i Hitlera. Współczuję :) 10:26, 28.11.2019


Do Min. ZiorboDo Min. Ziorbo

2 4

Popatrzcie jak zwolennicy burmistrza zakładając, że działają w jego interesie, wspierający skrajny nacjonalizm deklarowany ideologicznie przez konfederację zaszczuwają człowieka . Czy przypomina wam to sytuacje z historii, gdzie nacjonaliści niemieccy, aby dojść i utrzymać się przy władzy robili tak samo? Tego Pana już podobno też chciały opluć osoby, które poruszały się w szyku marszowym w dniu marszu Pileckiego. Marszu który zasłynął z tego że na ołtarz w kościele wszedł ksiądz i szczycił się, że jest nacjonalistą. Próbowano tego Pana zastraszyć pozorując w nocy zamach terrorystyczny, o czym informowany był Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Minister Spraw Wewnętrznych Brudziński. Obrzucano go jajkami z przejeżdżającego nocą samochodu, niszczono mu mienie. Tak więc mamy w mieście do czynienia z klasycznymi przestępstwami skrajnych nacjonalistów, którzy chcą w ten sposób wspierać urzędującego burmistrza. Dlaczego brak tu należytej reakcji organów ścigania i prokuratury? Czy państwo nie jest zainteresowane zwalczaniem przestępczości inspirowanej przez skrajny nacjonalizm, a jedynie urządzaniem obchodów utworzenia więzienia pruskiego zaborcy? 10:50, 28.11.2019


porażkaporażka

3 5

Poza funkcyjnymi i przypadkowymi klientami biedronki na rynku nikogo nie było. 10:29, 28.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

co ważniejsze?co ważniejsze?

4 1

Dla mieszkańców ważniejsze jest to aby burmistrz zajmował się służbą zdrowia, ograniczeniem smogu, bo ludzie umierają zbyt szybko, szkolnictwem bo poziom nauczania jest poniżej krytyki, drogami, śmieciami, ściekami,bo to są rzeczy najważniejsze i za to gu ludzie rozliczą, a nie uczestniczył w obchodach 200 rocznicy więzienia pruskiego zaborcy żeby satysfakcję miała z tego wąska grupka skrajnych nacjonalistów i tych którzy poszukują swoich korzeni w szlachcie Pruskiej. 15:09, 28.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA