Zamknij
REKLAMA

Dlaczego radnych i mieszkańców gminy Koronowo wprowadzono w błąd podwyższając o 80% jednorazowo opłatę za wywóz śmieci? Na ostatniej sesji Rady Miasta myślę, że nie najważniejszą informacją było odwołanie przewodniczącego rady, ale sięgnięcie do kieszeni wszystkich mieszkańców i uchwalenie podwyżki za wywóz śmieci. Skala podwyżki jest niespotykana i to zarówno w stosunku do poprzednich, ale też innych gmin, w których żadna jednorazowo nie podniosła opłat o 80%. Płaciliśmy 12 złotych od osoby, a teraz to ma być 20. Przy rodzicach i dwójce dzieci daje to już 80 złotych co miesiąc. Podwyżkę o taką kwotę z-ca burmistrza Pan Marszelski uzasadniał w ten sposób, że system musi się spinać, co wynika z nowych rozwiązań ustawowych. Dalej twierdził, że w praktyce oznacza to, że wyłącznie musi zostać to pokryte z opłat mieszkańców. Czyli gmina chce zrezygnować z jakiegokolwiek udziału finansowego w śmieciach i za cały system mamy zapłacić my jako mieszkańcy. Potwierdzała to też radna Karwat, która jak mi się wydaje jest zainteresowana wydatkowaniem w inny sposób pieniędzy, które gmina mogłaby do wywozu śmieci dołożyć, żeby nie wszystkie koszty obciążały mieszkańców, w tym najbiedniejszych. Okazuje się, że to uzasadnienie podwyżek delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Otóż na interpelację poselską wice Minister odpowiedział, że nie jest prawdą, iż gmina z własnych środków nie może dołożyć do systemu zagospodarowania i wywozu śmieci i może poprawić sposób ich zagospodarowania, żeby zmniejszyć koszty. Poniżej informacja na ten temat: "Kolejne wątpliwości poselskie Interpelacją z dnia 20 sierpnia 2019 roku (interpelacja nr 33395) jeden z posłów zwrócił się do Ministra Środowiska z zapytaniem czy gmina może czy nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. Pytanie to wynikało z rozbieżnych interpretacji regionalnych izb obrachunkowych w przedmiotowym zakresie. Pytanie zawarte w interpelacji dotyczyło także różnic w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomiędzy dużymi i małymi gminami. Autor interpelacji zapytał także o to kiedy pojawią się jednoznaczne przepisy regulujące gospodarkę odpadami. Nie ma zakazu dopłacania Odpowiedzi na powyższą interpelację w imieniu Ministra Środowiska udzielił w dniu 25 września 2019 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Jego zdaniem „system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby być w pełni samofinansujący się. Jednakże, powyższa ustawa [tj. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przyp. M.K.] nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych.”. Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację poselską przywołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku (sygn. I SA/Bk 127/13) [wyrok szczegółowo opisany w artykule: Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi], w którym wskazano, że prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Z wyroku tego wynika, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami". Informacja, że tylko mieszkańcy mają za to płacić jest nieprawdziwa i ktoś chce celowo obciążać rząd odpowiedzialnością za wyciąganie przez burmistrza i radę pieniędzy w takiej kwocie, z naszych kieszeni. Taka skala podwyżki i przerzucenie wszystkich kosztów przez gminę na mieszkańców to skandal. Burmistrz opracowując projekt uchwały zrobił to najkorzystniej dla siebie i lobby osób, które go wspierają i które są zainteresowane tym aby środki, które mogłaby gmina dołożyć wydać na inne cele. Popatrzmy na co się te pieniądze wydaje. Organizuje się np. obchody utworzenia więzienia pruskiego zaborcy, czym najbardziej zainteresowane było wąskie środowisko nacjonalistów związanych jak to ONR, który kiedyś uczestniczył w marszu w Koronowie również z nacjonalistami niemieckimi, gdzie ONR podobno tworzy już swoje oddziały. Czy biedne dzieci z naszej gminy, których nieraz nie stać na rehabilitację czy zajęcia wyrównawcze, bo tak słaby jest poziom nauczania w szkołach podległych burmistrzowi powinny godzić się na to, aby wydatkować pieniądze na specjalne oczyszczanie rynsztoków przed takim pochodem upamiętniającym zaborcę pruskiego pomimo, że za chwilę będzie się na ulice sypać piasek, żeby zwalczać gołoledź. Takie oczyszczanie robi się po zimie i jest to oczyszczanie pozimowe, a jeżeli ktoś chce wspierać ziomkostwa niemieckie, które wychwalają pruski totalitaryzm i koronowskie wiezienie jako jego symbol to niech sam za to płaci. Jest to tylko jeden z drastycznych przykładów może mniej znaczący finansowo. Miasto dokonuje jednak ogromnych wydatków, które można by zredukować żeby dołożyć do wywozu śmieci i nie zabierać mieszkańcom, co miesiąc tak dużych pieniędzy z kieszeni. Burmistrz ma coraz większy apetyt na nasze pieniądze. Prawie jak przeciwieństwo Janosika, chce zabierać biednym i dawać bogatym. Nie wystarcza już mu to, że co roku jest rycerzem i ta impreza też jest za gminne pieniądze, ale na ostatniej imprezie cystersów, zbierano podpisy, za budową strzelnicy przeznaczonej do strzelania z ostrej broni palnej. Na te i wiele innych pomysłów muszą być pieniądze, więc gmina nie chce się dokładać do wywozu śmieci tylko wyciągać pieniądze z kieszeni wszystkich mieszkańców, nawet dzieci i niemowlaków, którzy płacą za śmieci. To skandal jakby chociaż złotówka na taką strzelnicę poszła, bo większość ludzi ma inne wydatki, a nie kupić sobie pistolet na ostra broń, która służy do zabijania. Dlaczego więc pieniądze mają iść na takie fanaberie często wąskiej grupy nacjonalistów, a gmina nie chce ich dołożyć do wywozu śmieci, żeby ulżyć ludziom. Takich wydatków można by mnożyć biorąc po lupę różne gminne instytucje. Rozumiem pewną kwotę wydatków na orkiestrę, ale czy dobrze rodzice sytuowani rodzice, bo nie wszyscy w orkiestrze pochodzą z biedniejszych rodzin nie powinni więcej płacić za naukę swoich dzieci? Kieszenie mieszkańców nie są z gumy i gmina nie powinna wycofywać się całkowicie z dopłat do wywozu śmieci, żeby burmistrz miał więcej kasy na realizację własnych, nie zawsze istotnych dla mieszkańców wydatków albo wspieranie pomysłów ludzi blisko z nim związanych. 30-11-2019 00:23:44

Mieszkaniec Koronowa
187

komentarz (13)

w roli histerykaw roli histeryka

14 7

Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski do radnego Radatza proponującego tydzień na konsultacje podwyżek z mieszkańcami powiedział w trakcie rady, że on ma głosować, bo nie przychodzi tutaj wiązać krawatów. Potem powiedział, że mamy demokracje ateńską, to już zupełny skandal jak na historyka. Demokracja Ateńska była postępowa, ale w starożytności. Było to w systemie niewolniczym, a teraz mieszkańcy nie są niewolnikami burmistrza i blisko związanych z nim osób, również tych z rady. Poza tym demokracja ateńska wykluczała z życia publicznego kobiety. Czyżby burmistrz marzył o tym, żeby matki, które nie godzą się na tak drastyczne podwyżki i zbędne wydatki burmistrza miały według demokracji ateńskiej nie mieć prawa głosu? Demokracja ateńska przewidywała tez ostracyzm. Była to możliwość usunięcia każdego kogo rzadzacy chcieli. Czy burmistrz marzy o pozbyciu się tych co piszą prawdę o władzy? To skandal, że burmistrz jako organ wykonawczy nie szanuje głosu radnego, który chce uzgodnień z mieszkańcami. Burmistrzu Mikołajewski na szczęście nie mamy demokracji ateńskiej, bezpośredniej rządzącej elity. Zasady demokracji w Polsce opisane są w przepisach prawa i ma Pan obowiązek ich przestrzegać oraz szanować mieszkańców i radnych! 09:56, 30.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nasze kieszenienasze kieszenie

11 6

Mieszkańcy mogą się nie zgadzać na tę i zapowiedź następnych podwyżek! Jeżeli mieszkańcy nie chcą być bankomatem dla wydatków burmistrza i rady mogą nie zgadzać się z tym co rada na wniosek burmistrza uchwaliła lub zamierza uchwalić. Mogą wyrażać swoje oburzenie, protestować, krytykować zbędne wydatki rady, burmistrza i instytucji czerpiących z miejskiej kasy, kontrolować na co wydaje się nasze pieniądze i jak są wykonywane usługi np, w zakresie służby, zdrowia czy edukacji, za które gmina płaci z naszych podatków itp. W ostateczności jak będzie taka potrzeba mogą nawet przed upływem kadencji w referendum odwołać burmistrza i całą radę. W jednej z gmin mieszkańcy już wygrali takie referendum. To memento dla rady i Burmistrza . Rządząc powinni pamiętać, że mieszkańców i ich kieszenie należy szanować, bo nie są niezastąpieni. 10:12, 30.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AteńczykAteńczyk

11 7

Sądzę, że przez przypadek burmistrz wyartykułował swoje marzenia. Zdaje się że nie lubi on osób nie podatnych na manipulacje lub presję. Irytują go.
Zgadzam się z przedmówcami. Władcy nie mają ochoty na dyskusję. Nie mają też ochoty przedstawić mieszkańcom założeń, jakie legły u podstaw wyliczenia tej stawki. Kpiną jest stwierdzenie że oto mamy 50 tys. złotych (edukacja ekologiczna)i nie wiemy jeszcze w jaki sposób je wydamy. Ale wydamy na pewno. Możemy wydać na przykład na stowarzyszenie KBS, które przeprowadzi festyn ekologiczny na strzelnicy. A mieszkańcy mają płacić i nie stękać. Zabawne jest też całkowicie dowolne żonglowanie argumentami. Aktualnie ktoś kto porównuje ceny z lat ubiegłych do dzisiejszych jest bałwanem, jak władzuchna porównywała cenę za szkolenie radnych z minionych kadencji z proponowaną dzisiaj, to było OK.
Myślę, że będzie jeszcze zabawniej i to już niedługo. Przewodniczący Rady pan Skotnicki, zapewne z dużą brawurą poprowadzi kolejne posiedzenia bez przedłużających się dyskusji. A ceny za śmieci wzrosną jeszcze, bo stale wzrastają koszty np. w ZGKiM. Jednak nie widać chęci podjęcia wysiłku i dokonania jakiejś zmiany. Wszelkie propozycje nowych rozwiązań odbierane są jako atak. Chociaż w zasadzie można powiedzieć, że są atakiem. Atakiem na brak wizji, wygodą wydawania nie swoich pieniędzy, atakiem na komfort odpowiadania i wypowiadania się na siedząco.
Tak ma być i basta. Bo JA tak chcę. 11:45, 30.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MitMit

5 0

Skotek nie może być bo się jąka. 16:08, 01.12.2019


do Mitdo Mit

4 2

A założymy się? ;)
Przecież reszta tego towarzystwa nie ogarnia tematu. Czasami nawet nie potrafi odczytać tekstu z kartki. 22:36, 01.12.2019


szokszok

11 7

Na radzie mówili, że podwyżki mogą być jeszcze większe. Mamy płacić tez za likwidację nielegalnych wysypisk śmieci ludzi mieszkających w kampingach. Na turystach kokosy zbijają niektórzy, w tym sklepy z pamiątkami w rynku,ale burmistrz chce żeby za to wszystko płacili ci, którzy nic z tego nie mają. Najbardziej dotknie to gorzej sytuowanych, bo dla wielu bogatych radnych to pestka. rodzina 4 osobowa będzie płaciła prawie tysiąc złotych na rok za sam wywóz śmieci. To już pewne od stycznia, a zapowiadają, że jak będzie za mało to ludzie zapłacą jeszcze więcej. 13:13, 30.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Polak MałyPolak Mały

11 7

Jakie wybory takie efekty. Druga większościowa kadencja polityków PiS zbiera żniwo rozdawnictwa. Nawet premier apelował do samorządów o oszczędzanie. A na kim samorządy mogą oszczędzić? Na Nas. 14:26, 30.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

oni a nie Rządoni a nie Rząd

6 5

To nieprawda Warto zapamiętać kto na ostatniej radzie przekonywał, że wydatki związane z gospodarką odpadami muszą być pokryte wyłącznie z opłat mieszkańców:

1. Na polecenia burmistrza jego zastępca Pan Sławomir Marszelski, za którego pełną odpowiedzialność polityczną ponosi zawsze burmistrz Pan Patryk Mikołajewski
2. Pani Radna Katarzyna Karwat ostatnio reklamowana przez "Gazetę Pomorską"
3. Pan Radny Stanisław Gliszczyński przemawiając jeszcze z pozycji przewodniczącego Rady -ostatnio kandydował w wyborach z Platformy Obywatelskiej

Tak wiec Panów Mikołajewskiego, Gliszczyńskiego i Pani Karwat proponuje nie wybierać już w żadnych wyborach, bo pomimo odpowiedzi Ministra na interpelację, w której Minister stwierdził, że: „gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Jednakże istnieje możliwość dopłacania do systemu oraz obniżania stawek opłat.” nie poinformowali o tym rady i mieszkańców, a zaproponowany przez burmistrza system i stawki są najgorsze dla mieszkańców i przerzucają na nich wszystkie koszty łącznie z dzikimi wysypiskami i śmieciami turystów, których mieszkańcy nie wytwarzają.
15:10, 01.12.2019


ludzie krzyczą!ludzie krzyczą!

14 6

Biedni ludzie się burzą, ale boją się odezwać, bo burmistrz ma wpływ na służby socjalne. Myślę, że ci ludzie "podziękują" burmistrzowi i tej radzie przy najbliższym tajnym głosowaniu w wyborach, chyba że dojedzie do referendum o odwołanie burmistrza i całej rady, jak będzie tak dalej. Powoli miasto ma dość burmistrza i rady bo karierki polityczne tych, którzy tam zasiadają są często ważniejsze niż interesy mieszkańców miasta i gminy. 22:21, 01.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Świadczenie nienależŚwiadczenie nienależ

11 2

Miasto zgodnie z ustawą nie może zarabiać na śmieciach, a wlicza w system śmieci od turystów, których to śmieci nie wytwarzają mieszkańcy. Miasto z turystyki posiada niezłe dochody. Nie może być tak, że dochody wpływają do miasta, a koszty jakim w tym przypadku są śmieci po turystach mają ponosić tylko mieszkańcy. Burmistrz, który przekazał projekt uchwały i Rada która go uchwaliła działali wbrew ustawie obciążając mieszkańców świadczeniem nienależnym, bo za śmieci turystów powinna płacić gmina uzyskująca dochody z turystów, a nie mieszkaniec. Mieszkańcy mogą protestować, nie zgadzać się na takie podwyżki a nawet w pozwie zbiorowym zaskarżyć uchwałę rady i wszystkie decyzje burmistrza o podwyżkach. 22:31, 01.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Czy Radna KarwatCzy Radna Karwat

6 2

Kto zostanie dyrektorem domu kultury? Jaką nagrodę dostanie radna,ktorej glos przewazyl nad odwolaniem gliszczynskiego? 12:35, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GgGg

1 0

Radna k niech sie goni. 23:40, 21.01.2020


moviemovie

0 0

We are а gгoup of νolunteers and oρening a new scheme in ourr community.
Yoour website offered us with valuable information tto
work on. You hwve done an impressive job and our entire community will be thankful tto
you. https://qwertty.net/ 08:10, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA