Zamknij
REKLAMA

Koronowo: Obrady V sesji zostaną wznowione

14:18, 08.02.2019 | ps
REKLAMA
Skomentuj
Koronowo: Obrady V sesji zostaną wznowione - fot. Pit1233

Przewodniczący Stanisław Gliszczyński poinformował, że obrady V sesji Rady Miejskiej w Koronowie rozpoczętej 30 stycznia 2019 r., a następnie zerwanej, zostaną wznowione 11 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Przypomnijmy, że piąta sesja Rady Miejskiej w Koronowie nie mogła być dokończona, ponieważ przewodniczący Stanisław Gliszczyński przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Orlińskiemu i opuścił salę obrad. Wiceprzewodniczący Orliński też nie chciał dalszej części obrad poprowadzić i złożył rezygnację. Prowadzenia sesji odmówiła również druga wiceprzewodnicząca Mirosława Holka. W związku z tym, dalsza część sesji nie mogła się odbyć.

Cała ta przedziwna sytuacja miała prawdopodobnie związek z próbą odwołania z funkcji przewodniczącego rady Stanisława Gliszczyńskiego, do której miało dojść podczas sesji.

Postawa przewodniczącego rady i obojga jego zastępców spotkała się z ostrą krytyką mieszkańców gminy Koronowo, co uwidoczniło się także na różnych forach internetowych.

 

Porządek obrad sesji z dnia 30 stycznia 2019 r. -  ciąg dalszy:

1. (30.01.2019 r.) 
2. (30.01.2019 r.) 
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad: III i IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej. 
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2019. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WĄSKOTOROWA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo. 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą II" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo. 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OGRODOWA" dla terenu położonego  w Koronowie, gm. Koronowo. 
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2019 rok. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo. 
22. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2019 rok. 
23. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań. 
25. Zapytania, wnioski i informacje. 
26. Składanie interpelacji. 
27. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 
28. Zamknięcie obrad V sesji. 

(ps)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

koronowianinkoronowianin

1 0

ale brakuje punktu 21a 23:17, 08.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NeroNero

1 0

A skąd ta pewność że na kolejnej sesji nie będzie podjęty temat odwołania przewodniczącego. To nie jest powód do przerwania sesji i zachowania się tak jak to zrobiła cała trójka. Jestem zawiedziony postawą całej trójki. Myślałem że to ludzie poważni i poważnie podejdą do tematu. Zobaczymy jak bedzie tym razem. 14:51, 09.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nero Nero

2 0

Oglądam sesję na żywo i proszę nawet pan Orliński pojawił się na sesji gdzie złożył słowną rezygnację. Jak i inni odrazu wyzdrowieli można można..... 11:21, 11.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone