Zamknij
REKLAMA

Ważne informacje dla mieszkańców Łobżenicy w związku ze zmianą nazwy ulicy

21:03, 19.02.2018 | źródło: UM Łobżenica
REKLAMA
Skomentuj
Ważne informacje dla mieszkańców Łobżenicy w związku ze zmianą nazwy ulicy - UM w Łobżenicy

W związku z wejściem w życie zarządzenia zastępczego wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego nadającego dawnej ulicy 27 stycznia nazwę Andrzeja Stelmachowskiego Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś ogłasza co następuje:


Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, iż w związku z wejściem w życie w dniu 2 września 2016 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), która nałożyła na organy samorządu terytorialnego obowiązek dokonania zmian obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, organ gminy zobowiązany był w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji dokonać zmiany ww. nazw. W przypadku niewykonania ustawowego obowiązku, o którym mowa powyżej, ustawodawca zobowiązał wojewodę do wydania zarządzenia zastępczego, które zawierałoby nową nazwę ulicy.

Z uwagi na okoliczność, iż organy samorządu terytorialnego uznały, iż ulica 27 Stycznia położona w mieście Łobżenica nie upamiętnia i nie propaguje komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, nie dokonały jej zmiany. Wojewoda Wielkopolski wykonując postanowienia art. 6 przedmiotowej ustawy wydał zarządzenie zastępcze nr KN-I.4102.77.2017.3 z dnia 11 stycznia 2018 r. i nadał ulicy 27 Stycznia położonej w mieście Łobżenica nazwę Andrzeja Stelmachowskiego. Przedmiotowe zarządzenie zastępcze zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 661 w dniu 15 stycznia 2018 r. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że nowa nazwa ulicy obowiązuje od 30 stycznia 2018 r. Zarządzenie zastępcze dostępne jest w wersji elektronicznej pod adresem: www.edziennik.poznan.uw.gov.pl.

W odniesieniu do kwestii ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulicy w pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty oraz paszport, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której zameldowana jest osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Mieszkańcy ww. ulicy powinni podjąć następujące czynności:

wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy należy dokonać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile Referat Wydziału Komunikacji z siedzibą w Wyrzysku; czynność wolna jest od opłat. W każdym przypadku dokonywania zmian ww. dokumentów winno się pobrać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w tut. Urzędzie i przedstawić je przy składaniu wniosku o zmianę dokumentu;

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok podając nową nazwę ulicy,

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS w Pile,

należy osobiście zgłosić zmianę nazwy ulicy w banku,

osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wniosku o zmianę danych w rejestrach CEIDG oraz KRS,

mieszkańcy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych 
lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów i banerów reklamowych.

 
Tut. Urząd powiadomi o zmianie nazwy ulicy instytucje tj.: Komenda Powiatowa Policji w Pile, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Szpital Powiatowy w Wyrzysku, Szpital Powiatowy w Więcborku, Szpital Powiatowy w Złotowie, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Skarbowy w Pile, Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Pile, Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki Delegatura w Pile, Sąd Rejonowy w Złotowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Złotowie, Urząd Pocztowy w Łobżenicy, Przychodnie Lekarskie w Łobżenicy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy, Centrum Administracyjno-Finansowe wŁobżenicy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o., miejscowe banki, Związek Gmin Krajny, ENEA S.A.

 
Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica (pok. 110) lub pod numerem telefonu 67 286 81 23.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania formalności w urzędach i instytucjach.

Burmistrz Łobżenicy - Piotr Łosoś

(źródło: UM Łobżenica)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone