Zamknij
REKLAMA

czwartek, 20.06, godz. 17:00

Jastrowie

Bilety: wstęp wolny

W dniach od 19 czerwca do 22 września 2019 roku, odbędzie się jubileuszowy – 30. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, festiwal realizowany w 4 krajach, wspólnie z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. Ten jeden z największych europejskich festiwali, tradycyjnie festiwal rozpoczyna się w Polsce (Jastrowie, Piła 19 - 23 czerwca), następnie przenosi się do Rumunii (Câmpulung Moldovenesc – 26 - 28 lipca), stamtąd na Węgry (Bonyhád – 2 - 4 sierpnia), potem powraca do Polski (Lubań – 22 - 23 sierpnia, Dzierżoniów – 24 - 25 sierpnia), a jego wędrówkę po Europie zakończą „Spotkania” na Ukrainie (Chernivtsi – 20  - 22 września).

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie – od 1990 roku – jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, realizujące edycję polską i sprawujące nadzór merytoryczny nad całym projektem, koordynując i wspierając działania zagranicznych partnerów, odpowiadających za realizację festiwalu w swoich krajach.

Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości zwiększających poszanowanie dla odmienności kulturowej i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Czym są w istocie „Bukowińskie Spotkania”? Różne aspekty festiwalu podkreślają jego uczestnicy, widzowie, dziennikarze, zwolennicy i na szczęście nieliczni przeciwnicy, ale wszyscy za najważniejszy przyjmują fakt, iż stał się dorocznym świętem bukowińskich tradycji. Czasem świątecznym, wyłączonym z codzienności, okresem przepełnionym nie tylko muzyką, śpiewem i tańcem, ale i niepowtarzalnej aury… czasem spotkań. Bo też bogata mozaika spotkań jest sensem naszego festiwalu. Spotkania, w których uczestniczymy na zasadach gospodarza, bardzo szybko przekształcają się i po krótkim czasie stajemy się ich gośćmi. Spotykamy się z kilkuletnimi znajomymi oraz życzliwie zapraszamy i przyjmujemy nowych, łatwo pokonujemy granicę: swój – obcy. Festiwal nas zbliża i jednoczy, pokazuje, że przy różnorodności możemy stanowić wspólnotę.

„Bukowińskim Spotkaniom” towarzyszą międzynarodowe konferencje naukowe, zainicjowano w 1991 roku, stanowiące płaszczyznę interdyscyplinarnego spotkania naukowców z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier, a także z innych miejsc, w których „bukowińskość” jest na tyle istotnym aspektem życia społecznego, że stała sie przedmiotem dociekań naukowych.

Konferencje wraz z festiwalem stanowią całość, rodzaj jednego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego. Oba projekty bukowińskie  artystyczny i naukowy  zazębiają się i wzajemnie na siebie wpływają.

Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” (Jastrowie – 19-22.06.2019) będzie siódmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, jakie towarzyszą festiwalowi.

 Organizatorzy konferencji - Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Regionalne Centrum Kultury w Pile.

Zachęcam do aktywnego kontaktu z wieloetnicznym festiwalem. Jestem przekonany, że po raz dwudziesty dziewiąty, publiczność będzie miała okazję nie tylko do obserwacji, ale i wspólnego tańca, śpiewu i zabawy.

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone